Posted on

Pol Ven

Pol Ven (Paul Veyne, 1930–), francuski istoričar. Bavio se prevashodno istorijom i kulturom Rima, ali i teorijskim pitanjima vezanim za savremenu istoriografiju (njegov esej „Kako se piše istorija“ (1971) bio je naročito čitan i uticajan). Počev od 1975. godine je profesor na Kolež de Fransu, gde je držao predavanja o istoriji Rima do 1998. Kod nas su mu prevedena dela: „Da li su Grci verovali u svoje mitove?. Esej o tvoračkoj mašti“ (1997); „Od Rimskog carstva do 1000. godine, u: Istorija privatnog života I“, prir. Filip Arijes i Žorž Dibi i dr. (Clio, 2000); „Grčko-rimsko carstvo“, Novi Sad: Svetovi, 2006; „Fuko: kao mislilac i kao čovek“ (Mediterran Publishing, 2014).