Akcija!
RIM umetnost, arhitetura, istorija
RIM umetnost, arhitektura, istorija

RIM
Umetnost, arhitektura, istorija
Ćišti Gulovsen, Ulaf Sten

3,520.00 din 2,799.00 din

-20%

„Ova knjiga je rezultat pokušaja da predstavimo celine u kulturnoj istoriji Rima polazeći od pojedinosti, u direktnom susretu sa umetnošću i arhitekturom. Kao ljudi koji se bave istraživanjem Rima, s vremenom smo sticali znanja i bolje se upoznavali sa spomenicima i izvorima. Možda su ti spomenici poznati i već opisani, ali nekada je teže otkriti njihove korene i izvore, a ponajviše njihov međusobni odnos. Želimo da doprinesemo obimnoj literaturi o Rimu opisujući njihove povezanosti, koje skupa čine celinu ovog grada. […]
Knjiga je podeljena na poglavlja prema geografskom kriterijumu. Ova podela se u velikoj meri poklapa sa različitim delovima rimske istorije, shodno tome kako je istorija doticala različite delove grada. Napravili smo izbor spomenika i mesta u Rimu kako bismo osvetlili najvažnije periode u kulturnoj istoriji Rima, a to su antika, srednji vek, barok i rimska renesansa sa izuzetnim umetnicima poput Mikelanđela i Rafaela. Štošta smo izostavili, i težište smo stavili na ono za šta smatramo da je suštinski oblikovalo grad, ili da priča posebnu priču koja je važna za grad i njegovu umetnost.“

Ćišti Gulovsen i Ulaf Sten

Opis Proizvoda

Prevod:Sofija Bilandžija
Fotografije, karte, indeks
Broj strana: 290
Godina izdanja: 2023.
ISBN: 978-86-6435-207-9

„Ova knjiga je rezultat pokušaja da predstavimo celine u kulturnoj istoriji Rima polazeći od pojedinosti, u direktnom susretu sa umetnošću i arhitekturom. Kao ljudi koji se bave istraživanjem Rima, s vremenom smo sticali znanja i bolje se upoznavali sa spomenicima i izvorima. Možda su ti spomenici poznati i već opisani, ali nekada je teže otkriti njihove korene i izvore, a ponajviše njihov međusobni odnos. Želimo da doprinesemo obimnoj literaturi o Rimu opisujući njihove povezanosti, koje skupa čine celinu ovog grada. […]
Knjiga je podeljena na poglavlja prema geografskom kriterijumu. Ova podela se u velikoj meri poklapa sa različitim delovima rimske istorije, shodno tome kako je istorija doticala različite delove grada. Napravili smo izbor spomenika i mesta u Rimu kako bismo osvetlili najvažnije periode u kulturnoj istoriji Rima, a to su antika, srednji vek, barok i rimska renesansa sa izuzetnim umetnicima poput Mikelanđela i Rafaela. Štošta smo izostavili, i težište smo stavili na ono za šta smatramo da je suštinski oblikovalo grad, ili da priča posebnu priču koja je važna za grad i njegovu umetnost.“
Ćišti Gulovsen i Ulaf Sten

Ćišti Gulovsen (Kirsti Gulowsen) je rođena 1960. Studirala je istoriju umetnosti na Univerzitetu u Oslu. Živela je više godina u Rimu, gde je radila kao naučni saradnik na Norveškom institutu i bila uključena u projekat restauracije Crkve Svete Marije Antikve. Objavljivala je naučne radove o Rimu, ali o novijoj norveškoj umetnosti. Danas radi u Gradskom arhivu Osla.

Ulaf Sten (Olaf Steen) je rođen 1969. godine. Studirao je istoriju umetnosti na Univerzitetu u Bergenu. Živeo je i radio više godina u Rimu, gde je bio istraživač i predavač na Norveškom institutu u Rimu. Danas vodi Norveški komitet za arhitekturu XX veka pod okriljem Uneska i organizacije ICOMOS.