U pripremi

BIBLIOTEKA ALOGRAFIJE

Filozofija, teorija, sociologija

EMIL SIORAN
O nezgodi zvanoj rođenje

NIKLAS LUMAN
Ljubav: vežba

NIKLAS LUMAN
Arhimed i mi

DEJVID HJUM
Moj život i drugi eseji

KARLO GALI
Globalni rat

THEODOR ADORNO
Erziehung zur Mündigkeit


BIBLIOTEKA SUPPLEMENTA ALLOGRAPHICA

Filozofija, teorija, kulturna istorija

JOZEF FOGL
Bauk kapitalizma 

PETER FON MAT
Švajcarsko književno nasleđe

REJ ROBERTSON
Životi pesnika (sa gitarom)

ČEDOMIR MIJATOVIĆ
Carigradske slike i prilike

ŽAN -FRANSOA LIOTAR
Postmoderno stanje

GUNAR ŠIRBEK i NILS GILJE
Istorija filozofije: Uvod u istoriju evropske filozofije sa naročitim težištem na istoriju nauke i političkoj filozofiji

FRANSOA DOS
Istorija strukturalizma II

ADOLF MUŠG
U slučaju životne opasnosti


BIBLIOTEKA BIOGRAFEME

Biografije


BIBLIOTEKA PANELINION

Biografije

Žena, robinja, ljubavnica: Rod i pol u antici
prir. Dejan Aničić

FRANC JOZEF VEBER
Platonova Odbrana Sokratova


BIBLIOTEKA MINERVA

Uvodna dela

ANE JELSVIK
Šta je film?


BIBLIOTEKA FONTES

Istorijski izvori


BIBLIOTEKA POLYPHONIA

Romani, lepa književnost

GERBRAND BAKER
Gore je tiho