U pripremi

BIBLIOTEKA SUPPLEMENTA ALLOGRAPHICA

Filozofija, teorija, kulturna istorija

Lusijano Noseto
Mišel Fuko i politika

Nikola Dedić
Uvod u socioekonomsku teoriju i istoriju slika

Žan-Fransoa Liotar
Postmoderno stanje


BIBLIOTEKA BIOGRAFEME

Biografije

Askanio Kondivi
Život Mikelanđela Buonarotija


BIBLIOTEKA PANELINION

Jun V. Ideng
Istorija Rima II
Doba carstva

Porfirije
Protiv hrišćana

Kels
Protiv hrišćana

Kekavmen
STARATIGIKON


BIBLIOTEKA MINERVA

Uvodna dela

Šta je novac?
Roman Lineberg Eliasen


BIBLIOTEKA FONTES

Istorijski izvori


BIBLIOTEKA POLYPHONIA

Romani, lepa književnost