Akcija!
rim_min

ISTORIJA RIMA I
Uspon i pad republike
Jun V. Ideng

2,400.00 din 1,899.00 din

-21%

Opis Proizvoda

S norveškog prevela: Jelena Loma
Broj strana: 350
Izdanje sadrži tri indeksa
19 karata i preko 50 fogografija

Godina izdanja: 2020.

SADRŽAJ

PRELUDIJ

1. KO SU BILI RIMLjANI I ODAKLE SU POTEKLI?
Eneja i poreklo Rimljana
Evandar i Herkul
Romul, Rem i osnivanje grada
Antička mitologija i mitovi o osnivanju Rima
Od bronzanog do gvozdenog doba, od palate do grada-države
Rani Rim, među gradovima, narodima i jezicima
Etrurci

2. MITSKO DOBA KRALjEVA
Ab urbe condita – od osnivanja grada
Vladavina Tarkvinijâ
Istorijsko jezgro?
Pad monarhije

3. DOBA RANE REPUBLIKE – RIM I NjEGOVI SUSEDI
Brut i prve godine republike
Rimska imena i era
Etrurski poglavica Lars Porsena i Tarkviniji
Tarkvinijev pad i uvođenje republike – mitologija ili istorija?
Latini, Ekvi i Volsci
Koriolan – gordost i predrasuda
Borba za Lacij u 5. veku
Ratovi protiv Veja i tradicija trijumfa
Gali pljačkaju Rim

4. STALEŠKA BORBA – SUKOB PATRICIJA I PLEBEJACA
Patriciji
Plebejci
Poreklo borbe staleža i prva secesija plebejaca
Zakoni dvanaest tablica i druga secesija plebejaca
Dalji tok staleške borbe
Porodica i brak
Svešteničke službe i nadzor nad religijom
Učestvovanje u političkom odlučivanju
Izmenjeno društvo i nova staleška podela

5. RIM OVLADAVA ITALIJOM (350–264)
Latinski savez i uređenje iz 338.
Ratovi protiv Samnita (343–290)
Vojska menja karakter
Tarent i Pir

6. RIM I KARTAGINA – PUNSKI RATOVI
Kartagina – sedište severnoafričkih Feničana
Prvi punski rat (264–241)
Novi prekomorski posedi i organizovanje provincija
Problemi na severu i na istoku – Gali i Iliri
Drugi punski rat (218–201) – rat protiv Hanibala
Ratna sreća se okreće
Scipion na čelu – rat se premešta u Afriku
Osvajanje zapadnog Sredozemlja i Treći punski rat (149–146)

7. RIM POSTAJE GOSPODAR HELENISTIČKOG ISTOKA
Grčki svet i helenizam
Ratovi protiv Makedonije i kraljevine Seleukida
Rimski imperijalizam i militarizam

8. POLITIKA I NAROD U RIMSKOJ REPUBLICI
Državno uređenje?
Građansko pravo, rod i odnosi
Narod, skupštine i pravo glasa
Magistrati
Rimske službe u republici
Senat
Svešteničke službe
Rimska republika – oligarhija ili demokratija?

9. POSLEDICA OSVAJANjA – VELIKE PROMENE U DRUŠTVU
Procvat književnosti i pisana kultura
Vreme i kalendar
Religija i kult
Kovani novac i monetarna ekonomija
Agrarna kriza i iseljavanje iz sela?

10. POPULARI I POLITIČKI SUKOB – RIM OD 150. DO 100. P. N. E.
Imperijalna politika
Tiberije Grah – nasilje dolazi u grad Rim
Gaj Grah – proširen reformski program
Obračun sa Jugurtom – Marije uzima komandu
Kimbri i Teutonci – invazija vojski sa severa
Marijeva vojna reforma
Nerešeni društveni problemi

11. UNUTRAŠNjI IZAZOVI REPUBLICI – 100–60. P. N. E.
Građansko pravo i Saveznički rat (91–88)
Sula, Marije i borba za Rim
Sulina diktatura i republika
Spartakov ustanak (73–71) – Rimljani i robovlasništvo
Mitridat Pontski – ljuti neprijatelj Rima
Pompej Veliki – veći i od republike?

12. PRVI TRIJUMVIRAT I CEZAROVO OSVAJANjE GALIJE
Katilinina zavera
Čekajući Pompeja
Cezar stupa na pozornicu – prvi trijumvirat
Cezarov pohod u Galiju
Trijumvirat – obnova i propadanje
Vercingetoriksov ustanak i Cezarovo konačno osvajanje Galije

13. GRAĐANSKI RAT (49–46) I CEZAROVA SMRT
Preko Rubikona u građanski rat
Egipat i Cezarova ljubavna veza sa Kleopatrom
Cezar kao diktator
Martovske ide – Cezarovo ubistvo

14. DRUGI TRIJUMVIRAT I KONAČNI PAD REPUBLIKE
Ciceron i poslednji pokušaj da se spase republika
Drugi trijumvirat i obračun sa republikancima
Trijumviri dele državu i odmeravaju snage
Oktavijanov put do samovlašća

15. OSVRT NA RIMSKU REPUBLIKU

Napomene

Izvori i novija istraživanja

Indeks ličnosti
Indeks mesta i naroda
Indeks pojmovaISTORIJA RIMA I
Uspon i pad republike
Jun V. Ideng

S norveškog prevela
Jelena Loma
Broj strana: 350
Izdanje sadrži tri indeksa
19 karata i preko 50 fogografija

KARPOS
2020

SADRŽAJ

PRELUDIJ

1. KO SU BILI RIMLjANI I ODAKLE SU POTEKLI?
Eneja i poreklo Rimljana
Evandar i Herkul
Romul, Rem i osnivanje grada
Antička mitologija i mitovi o osnivanju Rima
Od bronzanog do gvozdenog doba, od palate do grada-države
Rani Rim, među gradovima, narodima i jezicima
Etrurci

2. MITSKO DOBA KRALjEVA
Ab urbe condita – od osnivanja grada
Vladavina Tarkvinijâ
Istorijsko jezgro?
Pad monarhije

3. DOBA RANE REPUBLIKE – RIM I NjEGOVI SUSEDI
Brut i prve godine republike
Rimska imena i era
Etrurski poglavica Lars Porsena i Tarkviniji
Tarkvinijev pad i uvođenje republike – mitologija ili istorija?
Latini, Ekvi i Volsci
Koriolan – gordost i predrasuda
Borba za Lacij u 5. veku
Ratovi protiv Veja i tradicija trijumfa
Gali pljačkaju Rim

4. STALEŠKA BORBA – SUKOB PATRICIJA I PLEBEJACA
Patriciji
Plebejci
Poreklo borbe staleža i prva secesija plebejaca
Zakoni dvanaest tablica i druga secesija plebejaca
Dalji tok staleške borbe
Porodica i brak
Svešteničke službe i nadzor nad religijom
Učestvovanje u političkom odlučivanju
Izmenjeno društvo i nova staleška podela

5. RIM OVLADAVA ITALIJOM (350–264)
Latinski savez i uređenje iz 338.
Ratovi protiv Samnita (343–290)
Vojska menja karakter
Tarent i Pir

6. RIM I KARTAGINA – PUNSKI RATOVI
Kartagina – sedište severnoafričkih Feničana
Prvi punski rat (264–241)
Novi prekomorski posedi i organizovanje provincija
Problemi na severu i na istoku – Gali i Iliri
Drugi punski rat (218–201) – rat protiv Hanibala
Ratna sreća se okreće
Scipion na čelu – rat se premešta u Afriku
Osvajanje zapadnog Sredozemlja i Treći punski rat (149–146)

7. RIM POSTAJE GOSPODAR HELENISTIČKOG ISTOKA
Grčki svet i helenizam
Ratovi protiv Makedonije i kraljevine Seleukida
Rimski imperijalizam i militarizam

8. POLITIKA I NAROD U RIMSKOJ REPUBLICI
Državno uređenje?
Građansko pravo, rod i odnosi
Narod, skupštine i pravo glasa
Magistrati
Rimske službe u republici
Senat
Svešteničke službe
Rimska republika – oligarhija ili demokratija?

9. POSLEDICA OSVAJANjA – VELIKE PROMENE U DRUŠTVU
Procvat književnosti i pisana kultura
Vreme i kalendar
Religija i kult
Kovani novac i monetarna ekonomija
Agrarna kriza i iseljavanje iz sela?

10. POPULARI I POLITIČKI SUKOB – RIM OD 150. DO 100. P. N. E.
Imperijalna politika
Tiberije Grah – nasilje dolazi u grad Rim
Gaj Grah – proširen reformski program
Obračun sa Jugurtom – Marije uzima komandu
Kimbri i Teutonci – invazija vojski sa severa
Marijeva vojna reforma
Nerešeni društveni problemi

11. UNUTRAŠNjI IZAZOVI REPUBLICI – 100–60. P. N. E.
Građansko pravo i Saveznički rat (91–88)
Sula, Marije i borba za Rim
Sulina diktatura i republika
Spartakov ustanak (73–71) – Rimljani i robovlasništvo
Mitridat Pontski – ljuti neprijatelj Rima
Pompej Veliki – veći i od republike?

12. PRVI TRIJUMVIRAT I CEZAROVO OSVAJANjE GALIJE
Katilinina zavera
Čekajući Pompeja
Cezar stupa na pozornicu – prvi trijumvirat
Cezarov pohod u Galiju
Trijumvirat – obnova i propadanje
Vercingetoriksov ustanak i Cezarovo konačno osvajanje Galije

13. GRAĐANSKI RAT (49–46) I CEZAROVA SMRT
Preko Rubikona u građanski rat
Egipat i Cezarova ljubavna veza sa Kleopatrom
Cezar kao diktator
Martovske ide – Cezarovo ubistvo

14. DRUGI TRIJUMVIRAT I KONAČNI PAD REPUBLIKE
Ciceron i poslednji pokušaj da se spase republika
Drugi trijumvirat i obračun sa republikancima
Trijumviri dele državu i odmeravaju snage
Oktavijanov put do samovlašća

15. OSVRT NA RIMSKU REPUBLIKU

Napomene

Izvori i novija istraživanja