Akcija!
bernhard-mid-min2
bernhard-mid-minbernhard-max-min

TOMAS BERNHARD
BIOGRAFIJA
Manfred Mitermajer

1,399.00 din 1,199.00 din

-14%

„U Austriji ne žive ljudi. U Austriji žive katolici.“
Tomas Bernhard
Nijedan autor nakon Drugog svetskog rata nije toliko polarizovao austrijsku javnost, kao što nijedan pisac u toj zemlji, čak i među ljudima koji se tek vrlo malo interesuju za književnost, nije postao toliko poznat kao Tomas Bern¬hard. Iako su ga u njegovoj domovini isprva doživljavali pre svega kao pisca sklonog skandalima, on se na čitavom nemačkom govornom području, a ubrzo i u svetu, uzdigao do veoma cenjenog autora romana, priča i pozorišnih koma-da. Njegovo stvaralaštvo danas pripada svetskoj književ¬nosti: knjige Tomasa Bernharda prevedene su na četrdeset pet jezika, njegove drame izvode se i u Južnoj Americi i u Istočnoj Aziji.
Način na koji se kod Bernharda prožimaju njegov ži¬vot i njegovo delo je složen. Mnoge glavne likove obliko¬vao je po uzoru na svog dedu Johanesa Frojmbihlera, čove¬ka koji je obeležio njegovu mladost; povezanost njegovih tekstova sa stvarnim osobama i događajima bila je povod za mnoga uzbuđenja, kao kod afere oko romana „Seča šume“. Sem toga, svojevrsna podudarnost između izjava njegovih književnih likova i njegovih sopstvenih izjava čini da poređenje stvarnosti sa fikcijom bude izazovno, ali i teško: Bernhardove knjige ni u kom slučaju nisu samo pri¬kriveno samoopisivanje. Istovremeno, ni njegov nastup u javnosti nikada u potpunosti nije bio lišen stilizacije i ironije. Tako se Bernhard predstavlja kao virtuozni „re¬žiser“ sopstvenih nastupa, a njegovo delo kao mozgalica između egzistencijalne zbunjenosti i ironije. Možda up¬ravo u tome leži Bernhardova neobična privlačnost.

Kategorije: ,

Opis Proizvoda

Prevod sa nemačkog: Sanja Karanović
Broj strana: 155
Knjiga sadrži ilustracije, indeks imena i dela,
bibliografiju, hronologiju, bibliografiju prevoda

Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-86-6435-082-2

„U Austriji ne žive ljudi. U Austriji žive katolici.“
Tomas Bernhard

Nijedan autor nakon Drugog svetskog rata nije toliko polarizovao austrijsku javnost, kao što nijedan pisac u toj zemlji, čak i među ljudima koji se tek vrlo malo interesuju za književnost, nije postao toliko poznat kao Tomas Bern¬hard. Iako su ga u njegovoj domovini isprva doživljavali pre svega kao pisca sklonog skandalima, on se na čitavom nemačkom govornom području, a ubrzo i u svetu, uzdigao do veoma cenjenog autora romana, priča i pozorišnih koma-da. Njegovo stvaralaštvo danas pripada svetskoj književ¬nosti: knjige Tomasa Bernharda prevedene su na četrdeset pet jezika, njegove drame izvode se i u Južnoj Americi i u Istočnoj Aziji.
Način na koji se kod Bernharda prožimaju njegov ži¬vot i njegovo delo je složen. Mnoge glavne likove obliko¬vao je po uzoru na svog dedu Johanesa Frojmbihlera, čove¬ka koji je obeležio njegovu mladost; povezanost njegovih tekstova sa stvarnim osobama i događajima bila je povod za mnoga uzbuđenja, kao kod afere oko romana „Seča šume“. Sem toga, svojevrsna podudarnost između izjava njegovih književnih likova i njegovih sopstvenih izjava čini da poređenje stvarnosti sa fikcijom bude izazovno, ali i teško: Bernhardove knjige ni u kom slučaju nisu samo pri¬kriveno samoopisivanje. Istovremeno, ni njegov nastup u javnosti nikada u potpunosti nije bio lišen stilizacije i ironije. Tako se Bernhard predstavlja kao virtuozni „re¬žiser“ sopstvenih nastupa, a njegovo delo kao mozgalica između egzistencijalne zbunjenosti i ironije. Možda up¬ravo u tome leži Bernhardova neobična privlačnost.

Manfred Mitermajer

O Autoru

Manfred Mitermajer (Manfred Mittermayer) je rođen 1959. godine. Studirao je germanistiku i anglistiku, a od 1984. predaje na Univerzitetu u Salcburgu. Autor je brojnih naučnih članaka i nekoliko monografija, od kojih su neke posvećene Tomasu Bernhardu. Član je tima koji objavljuje sabrana dela Tomasa Bernharda u 22 toma za nemačkog izdavača Zurkamp. Pored ove biografije T. Bernharda, koja je originalno objavljena kod Zurkampa 2006. u ediciji BasisBiographie, godine 2015. je objavio znatno obimniju biografiju „Thomas Bernhard. Eine Biografie“ kod austrijskog izdavača Rezidenz Verlag, čiji se prevod kod nas pojavio u izdanju Futura publikacije 2016. godine.