U pripremi

BIBLIOTEKA GRADOVI

Juan Goytisolo
Osmanski Istanbul
Prevod sa španskog Nada Gašić

Franko Kardini
Kratka istorija Firence
prevod sa italijanskog Senka Jevtić


BIBLIOTEKA

SUPPLEMENTA ALLOGRAPHICA

Filozofija, teorija, kulturna istorija

 

Žan-Lik Šalimo
Teorije umetnosti. Filozofija, kritika i istorija
umetnosti od Platona do naših dana
Prevod sa francuskog Olivija Rusovac

Antonio Gramši
Spisi o hegemoniji
Prevod sa italijanskog Saša Hrnjez

Žan-Fransoa Liotar
Postmoderno stanje
Prevod sa francuskog Goran Bojović

Luj Altiser
Uvod u filozofiju za nefilozofe
Prevod sa francuskog Olja Petronić

Svante Nordin
Rat filozofa. Evropska filozofija
za vreme Prvog svetskog rata
Prevod sa švedskog Dejan Kuprešanin

UVOD U DELO KLODA LEVI-STROSA
Priredio Dejan Aničić

Bart van Loo
A Vanished Empire. A History of 1111 years and one day
prevod Jelena Stakić

Hilde Estbi i Ilva Estbi
TRAGANJE ZA MORSKIM KONJIĆIMA
Knjiga o pamćenju
prevod s norveškog Bojana Makisimović


BIBLIOTEKA BIOGRAFEME

Biografije

Askanio Kondivi
Život Mikelanđela Buonarotija
Prevod sa italijanskog Senka Jevtić


BIBLIOTEKA PANELINION

 

 


BIBLIOTEKA MINERVA

Uvodna dela

Arild Holt-Jensen
ŠTA JE GEOGRAFIJA?
prevod s norveškog Jelena Stanišić

 


BIBLIOTEKA FONTES

Istorijski izvori

Porfirije
Protiv hrišćana
Prevod sa starogrčkog Sonja Vasiljević

Kels
Protiv hrišćana
Prevod sa starogrčkog Sonja Vasiljević

Epikur
O Radosti življenja
Prevod sa starogrčkog Aleksa Petrović

Kekavmen
STRATIGIKON
Prevod sa starogrčkog Sonja Vasiljević


BIBLIOTEKA POLYPHONIA

Romani, lepa književnost

Adelheid Duvanel
TAKO MI ŠEŠIRA MOJE MAJKE
Prevod sa nemačkog Mirjana Avramović