Akcija!
2001
8001

FRIDRIH NIČE: ARISTOKRATSKI RADIKALIZAM
Sa Ničeovim pismima Georgu Brandesu
Georg Brandes

1,298.00 din 999.00 din

-23%

„Izraz 'aristokratski radikalizam koji koristite je veoma dobar. To je, dozvolite da kažem, najpametnije što sam do sada pročitao o sebi.
Skoro da se ne usuđujem da zamislim koliko daleko je ovaj način razmišljanja odveo moje misli, i dokle će ih još odvesti. No postoje putevi koji ne dozvoljavaju čoveku da se vrati, i onda idem napred jer 'moram'napred.

Opis Proizvoda

Prevod: Sofija Bilandžija
Bibliografija, Indeks imena
Broj strana: 126
Godina izdanja: 2022.
ISBN: 978-86-6435-183-6

„Izraz ‘aristokratski radikalizam koji koristite je veoma dobar. To je, dozvolite da kažem, najpametnije što sam do sada pročitao o sebi.
Skoro da se ne usuđujem da zamislim koliko daleko je ovaj način razmišljanja odveo moje misli, i dokle će ih još odvesti. No postoje putevi koji ne dozvoljavaju čoveku da se vrati, i onda idem napred jer ‘moram’napred.
Kako sa svoje strane ne bih nešto zanemario što Vam može olakšati pristup mojoj pećini, tj. mojoj filozofiji, moj će lajpciški izdavač da Vam pošalje sve moje ranije spise en bloc. Posebno Vam preporučujem da pročitate njihove nove predgovore (jer svi su ponovo izdati). Ti predgovori će, ako se čitaju jedan za drugim, baciti nešto svetla na mene pod pretpostavkom da nisam mračan sam po sebi kao ‘obscurissimus obscurorum virorum’. To bi se naime moglo zamisliti.“
Vaš Niče. Nica, 2. decembra 1887.

Georg Brandes (Georg Brandes, 1842–1927), danski književni kritičar i teoretičar, idealno je oličenje onoga što je Niče nazvao „slobodnim duhom“: pisao je na danskom, švedskom, nemačkom, proputovao celu Evropu, živeo više godina u Berlinu. Za mnoge pisce kao što su Ibzen, Strindberg, Tomas Man, Tolstoj, Artur Šnicler, Hugo fon Hofmanstal i Fridrih Niče, bio je kulturni posrednik i otkrovitelj. Napisao je niz biografija (Kjerkegora, Lasala i drugih), kao i bezbroj književnih, istorijskih i političkih eseja i putopisa. Važi za jednog od duhovnih predaka one smirenosti bez jakih predrasuda koja često karakteriše liberalnu duhovnu klimu u Skandinaviji.

Georg Brandes (1842–1927) je – ni manje, ni više – otkrio Ničea. Ovaj u svoje vreme slavni i poštovani evropski slobodni duh iz Kopenhagena je kao prvi ukazao na značaj do tada nepoznatog filozofa – toliko trezveno i jasno da njegov esej o Ničeu s kraja 19. veka, sa pismima koje mu je Niče slao pred kraj života, i danas zavređuje podjednaku pažnju i nezaobilazni je prilog za Ničeovu biografiju i istoriju recepcije njegove misli.

SADRŽAJ

Georg Brandes
Aristokratski radikalizam.
Rasprava o Fridrihu Ničeu

I DEO (1889)

II DEO (decembar 1899)

III Deo (avgust 1900)

IV DEO: Fridrih Niče (1909)

KORESPONDENCIJA
Ničeova pisma Brandesu od 2. decembra 1887. do 4. januara 1889.

Klaus Bonen
Georg Brandes: misionar kulture u Evropi