Akcija!
Istorija mentaliteta
Istorija mentaliteta

ISTORIJA MENTALITETA
Žorž Dibi, Žak Le Gof, Filip Arijes, Rober Mandru, Rože Šartije
Priredio Dejan Aničić

1,298.00 din 1,049.00 din

-19%

„Horizont istorije mentaliteta pripada svakodnevici i nesvesnom ponašanju, onome što izmiče pojedincima u istoriji jer otkriva bezlični sadržaj njihove misli. To je ono što imaju kao zajedničko Cezar i poslednji vojnik njegovih legija, Sveti Luj i seljak sa njegovih poseda, Kristifor Kolumbo i pomorac sa njegovih karavela. Istorija mentaliteta je za istoriju ideja ono što je materijalna kultura za ekonomsku istoriju. Odgovor ljudi XIV veka na kugu kao božju kaznu hrani se drevnim i iracionalnim učenjem hrišćanskih mislilaca, od Svetog Avgustina do Svetog Tome Akvinskog. On se objašnjava sistemom izjednačavanja bolest = greh, koji su usavršili intelektualci poznog srednjeg veka, ali zanemaruje sva logička obrazloženja, sve suptilnosti u rasuđivanju pri čemu mu jedino ostaje grubi kalup same ideje. Tako i predmeti koji su u svakodnevnoj upotrebi, odeća siromašnih, odstupaju od prestižnih modela koje stvaraju površinska kretanja ekonomije, mode i ukusa. Upravo se u dubinama svakodnevice shvata stil epohe.“

Žak Le Gof

Autori u zborniku tekstova posvećenom istoriji mentaliteta su ujedno i autori koji su i sami ponajviše doprineli razvoju ovog istoriografskog polja: Žorž Dibi (Georges Duby, 1919–1996), Žak Le Gof (Jacques Le Goff, 1924–2014), Filip Arijes (Philippe Ariès, 1914–1984), Rober Mandru (Robert Mandrou, 1921–1984) i Rože Šartije (Roger Chartier, 1945–). Iako se danas manje govori o istoriji mentaliteta, a češće se čuju izrazi poput „kulturne istorije“ ili „istorijske antropologije“ umesto nje, ovaj tip i stil istoriografije, koji je cvetao šezdesetih i sedamdesetih godina, pre svega u Francuskoj, ostavio je nezaobilazan trag u svetskoj istoriografiji, bespovratno proširio njena istraživačka polja i umnožio pitanja koja se postavljaju prošlosti. Istorija mentaliteta je ujedno i popularizovala istoriografiju i učinila je jednom od najčitanijih i najatraktivnijih žanrova humanističke literature.

Opis Proizvoda

Prevod: Veljko Stanić et al.
Napomene, bibliografije, indeks imena
Broj strana: 144
Godina izdanja: 2022.
ISBN: 978-86-6435-188-1

„Istorija mentaliteta obavezuje istoričara da se pobliže zainteresuje za nekoliko suštinskih fenomena u svojoj oblasti: za nasleđe čije proučavanje nam govori o kontinuitetu, gubicima, raskidima (otkuda, od koga i otkad dolazi ta mentalna navika, taj izraz ili gest?), za tradiciju, tj. načine kako se u mentalnom smislu društva reprodukuju, za razilaženja, proizvod duhovnog kašnjenja u procesu prilagođavanja promenama i nejednake brzine razvoja različitih segmenata istorije. To je povlašćeno polje analize za kritiku linearnih koncepcija istorijskog razvoja. Tu je, zatim, inercija, osnovna istorijska snaga, koja je više proizvod duha nego materije, jer je materija često življa od duha. Ljudi se služe mašinama koje su izmislili čuvajući mentalitet ljudi iz vremena koje prethodi tim mašinama. Vozači automobila zadržavaju rečnik jahača, radnici u fabrikama XIX veka mentalitet seljaka iz vremena svojih očeva i deda. Mentalitet je ono što se najsporije menja. Istorija mentaliteta je istorija sporosti u prošlosti.“