Akcija!
Gutembergova galaksija
Gutembergova galaksija – korica – 21.08

NOVA GUTENBERGOVE GALAKSIJE
Erazmo Roterdamski, humanizam i medijska revolucija XVI veka
Nina Barton

2,970.00 din 2,349.00 din

-21%

Gutenbergova štamparska tehnologija dovela je do medijske revolucije koja je promenila Evropu. Početkom XVI veka došlo je do ekspanzije književnosti, grafike i nauke, ali i biltena o katastrofama, pamfleta o turskim osvajanjima i militantnih verskih spisa.
Švedska književnica Nina Barton piše o Erazmu i njegovom vremenu tako da se osećate kao da ste tik kraj njega kada upoznaje umetnike i intelektualce – Albrehta Direra, Hansa Holbajna, Paracelzusa, Tomasa Mora i Martina Lutera – kao i pape, careve, prosvetitelje i pobunjenike. Preko njega upoznajete čitavu epohu humanizma i ranog protestantizma.
U čemu je bila Erazmova tajna? U svojim spisima je žvrljao autoportrete sa dvostrukim licima, a njegova sposobnost da sagleda dve strane svega izrodila je saglasje koje je prevazilazilo svaki fanatizam – san o Evropi bez granica, gde kultura i nauka uspostavljaju nove veze. Ali kada su verske bitke počele da potresaju svet, stekao je moćne neprijatelje. Erazmo je pokazao kakvu ulogu književnost može da igra u dramatičnom dobu koje ima mnogo sličnosti sa našim.

Kategorije: , Oznake: ,

Opis Proizvoda

Prevod: Dorijan Hajdu
Bibliografija, fotografije, indeks imena
Broj strana:210
Godina izdanja: 2023.
ISBN: 978-86-6435-200-0

Ako se era štamparije zove Gutenbergova galaksija, onda je Erazmo Roterdamski njena nova. On nije samo prvi koji je pisao planski za štampu – osvetlio ju je za više generacija. A kako je obnovio književnost? Pa, tako što se vratio u istoriju! I šta je odande doneo? Pa, usmene strukture iz antičke esejistike i drame!

Erazmo je jedan od najpoznatijih ljudi XVI veka. Živeo je u šest zemalja, imao oko pet stotina dopisnika i bio je zaslužan za petinu svih knjiga u Evropi. Kraljevi i pape pokušavali su da ga namame na svoje dvorove, a obožavaoci su podmićivali njegove sluge kako bi ga videli dok spava, ili bi skupljali dogorele sveće s njegovog radnog stola…
Nina Barton

Gutenbergova štamparska tehnologija dovela je do medijske revolucije koja je promenila Evropu. Početkom XVI veka došlo je do ekspanzije književnosti, grafike i nauke, ali i biltena o katastrofama, pamfleta o turskim osvajanjima i militantnih verskih spisa.
Švedska književnica Nina Barton piše o Erazmu i njegovom vremenu tako da se osećate kao da ste tik kraj njega kada upoznaje umetnike i intelektualce – Albrehta Direra, Hansa Holbajna, Paracelzusa, Tomasa Mora i Martina Lutera – kao i pape, careve, prosvetitelje i pobunjenike. Preko njega upoznajete čitavu epohu humanizma i ranog protestantizma.
U čemu je bila Erazmova tajna? U svojim spisima je žvrljao autoportrete sa dvostrukim licima, a njegova sposobnost da sagleda dve strane svega izrodila je saglasje koje je prevazilazilo svaki fanatizam – san o Evropi bez granica, gde kultura i nauka uspostavljaju nove veze. Ali kada su verske bitke počele da potresaju svet, stekao je moćne neprijatelje. Erazmo je pokazao kakvu ulogu književnost može da igra u dramatičnom dobu koje ima mnogo sličnosti sa našim.

Nina Barton (Nina Burton, r. 1946) je švedska književnica, poznata po svom jedinstvenom stilu u esejima gde kombinuje lirski izraz i bogata znanja iz prirodnih i humanističkih nauka. Godine 2016. dobila je prestižnu nagradu August Prize za knjigu o Erazmu Nova Gutenbergove galaksije. Među njena poznatija dela spadaju Tanki zidovi života. Intimni život spoljnog sveta (2020) i Knjiga o rekama. Avanture kroz plime i oseke tri evropske reke (2012). Članica je Švedske akademije nauka.