Posted on

Fransoa Kise

Fransoa Kise (François Cusset, rođen 1969. g.) je francuski istoričar ideja. Bio je profesor na Institut d’Etudes Politiques u Parizu i na Reid Hallu University of Columbia, a danas predaje američku civilizaciju na Univerzitetu u Nanteru. Objavio je više naučnih studija, a „French Theory“ je doživela veliki uspeh u Americi i Evropi, gde je prevedena na više jezika.

Posted on

Gunar Širbek i Nils Gilje

Gunar Širbek (Gunnar Skirbekk, rođ. 1937. g.) i Nils Gilje (Nils Gilje, rođ. 1947. g.) su bili profesori filozofije nauke na Univerzitetu u Bergenu. Obojica su objavili više desetina filozofskih studija, prevođenih na brojne jezike.

Posted on

Žak Lakarijer

Žak Lakarijer (1925–2005), francuski pisac i prevodilac sa grčkog jezika. Na srpskom su mu do sada objavljena dela „Gnostici“ i „Rečnik zaljubljenika u Grčku“. Njegovo najpoznatije delo „Grčko leto: jedna svakidašnja Grčka od četiri hiljade godina“, u Francuskoj i Grčkoj je doživelo desetine izdanja, a sada je konačno dostupno i na srpskom jeziku, u prevodu Jelene Stakić.

Posted on

Erling Sandmu

Erling Sandmu (rođen 1963. godine) je profesor istorije na Univerzitetu u Oslu. Bavio se prvenstveno istorijom kriminala, rane novovekovne kulture, istorijom saznanja i klasične muzike, a 2017. je osnovao Odeljenje kartografske istorije pri Narodnoj biblioteci Norveške. Erling Sandmu je takođe muzički kritičar i omiljeni univerzitetski predavač.

Posted on

Lejdulf Melve

Lejdulf Melve (rođen 1972. godine) je profesor istorije na Univerzitetu u Bergenu i bavi se istorijom srednjeg veka. Autor je niza studija, među kojima su najistaknutije: „Globalna istoriografija“, „Istorija i pisanje istorije od najstarijih vremena do danas“ (2015), „Istorija, Pisanje istorije od antike do danas“ (2010) i „Stvaranje javne sfere“, „Javna rasprava za vreme borbe za investituru (oko 1030–1122)“ (2007).

Posted on

Pandelis Prevelakis

Pandelis Prevelakis (1909–1986), grčki književnik, prevodilac i istoričar umetnosti. Studirao je pravo i filozofiju na Atinskom univerzitetu, a istoriju umetnosti i estetiku na Sorboni. Doktorsku disertaciju „El Greko na Kritu i u Italiji“ odbranio je 1935. godine. U književnosti je poznat kao predstavnik „generacije tridesetih“ i kao prisni Kazancakisov prijatelj. Prevodio je književna dela sa zapadnoevropskih jezika (Kalderon, Molijer) i radio kao profesor istorije umetnosti na Visokoj školi lepih umetnosti u Atini. Za redovnog člana atinske akademije izabran je 1977. godine.

Posted on

Žak le Gof

Žak le Gof (Jacques Le Goff, 1924–2014) istoričar je i stručnjak za evropsku srednjovekovnu istoriju. Počev od 1967. godine kourednik je časopisa ,,Anali“ (Annales), glasila takozvane ,,nove istorije“ (nouvelle histoire), struje francuske istoriografije koja posebnu pažnju pridaje privrednom razvoju.

Posted on

Edmondo de Amicis

Edmondo de Amicis (1846–1908), italijanski pisac, pesnik i novinar. Književnu slavu je stekao romanom za decu „Srce“. Pisao je brojne putopise o Španiji, Londonu, Maroku, Parizu. Delo „Carigrad“, koje se prvi put pojavilo 1877, njegov je najprevođeniji i najčitaniji putopis.

Posted on

Harald Vetman

Harald Vetman (Harald Voetmann) je rođen 1978. i po obrazovanju je klasični filolog. Objavio je više književnih dela, a roman „Budan“ je bio nominovan 2011. godine za danskog predstavnika za najvažniju književnu nagradu u Skandinaviji – Nordic Council Literature Prize.