Akcija!
jezik_vizantijske_knjizevnosti_min
jezik_vizantijske_knjizevnosti

JEZIK VIZANTIJSKE KNjIŽEVNOSTI
Grčka diglosija juče i danas
Robert Brauning

990.00 din 800.00 din

-19%

Srednjovekovni grčki jezik je upravo onaj jezik sa kog se na srpski po prvi put uopšte prevodilo. Danas je to jezik koji se u našoj sredini gotovo ne poznaje i otuda su jako retki prevodi vizantijskih autora i dela na srpski, naročito onih svetovnih. Mnogi su razlozi za to, a jedan od njih svakako leži u složenim, hibridnim karakteristikama njegove sintakse i morfologije, kao i u teškim semantičkim preprekama.

Britanski vizantinolog Robert Brauning je jedan od prvih naučnika koji su pokušali da na osnovu sačuvanih izvora koji spadaju u raznorazne književne žanrove sistematizuju osobenosti grčkog jezika u čitavom vizantijskom periodu i da vizantijske jezičke idiome približe široj stručnoj javnosti. Studija „Jezik vizantijske književnosti“ daje hronološki pregled brojnih novonastalih jezičkih fenomena, razlika u odnosu na klasični ili helenistički grčki i sl., koji su karakteristični za srednjovekovni grčki, ili shodno Brauningovoj periodizaciji, za ranovizantijski grčki (V do VII veka), za grčki „mračnog doba“ (kraj VII do ranog IX veka), doba makedonske renesanse (kasni IX do ranog XI veka), doba Komnina (XI i XII vek) i grčki pozne Vizantije (XIII do XV veka). Otuda je ova studija koristan, a i sasvim pouzdan putokaz kroz filološke lavirinte jezika koji, pored kineskog, ima najdužu neprekinutu tradiciju pisanja. Ovoj studiji je u našem izdanju dodat i kratak članak „Grčka diglosija juče i danas“ koji rasvetljava fenomen novogrčke diglosije, čiji su koreni u vizantijskom nasleđu.

Opis Proizvoda

Prevod sa engleskog: Dejan Acović
Prevod sa engleskog: Jelena Kapustina
Broj strana: 106
Godina izdanja: 2019.
ISBN: 978-86-6435-124-9

Srednjovekovni grčki jezik je upravo onaj jezik sa kog se na srpski po prvi put uopšte prevodilo. Danas je to jezik koji se u našoj sredini gotovo ne poznaje i otuda su jako retki prevodi vizantijskih autora i dela na srpski, naročito onih svetovnih. Mnogi su razlozi za to, a jedan od njih svakako leži u složenim, hibridnim karakteristikama njegove sintakse i morfologije, kao i u teškim semantičkim preprekama.

Britanski vizantinolog Robert Brauning je jedan od prvih naučnika koji su pokušali da na osnovu sačuvanih izvora koji spadaju u raznorazne književne žanrove sistematizuju osobenosti grčkog jezika u čitavom vizantijskom periodu i da vizantijske jezičke idiome približe široj stručnoj javnosti. Studija „Jezik vizantijske književnosti“ daje hronološki pregled brojnih novonastalih jezičkih fenomena, razlika u odnosu na klasični ili helenistički grčki i sl., koji su karakteristični za srednjovekovni grčki, ili shodno Brauningovoj periodizaciji, za ranovizantijski grčki (V do VII veka), za grčki „mračnog doba“ (kraj VII do ranog IX veka), doba makedonske renesanse (kasni IX do ranog XI veka), doba Komnina (XI i XII vek) i grčki pozne Vizantije (XIII do XV veka). Otuda je ova studija koristan, a i sasvim pouzdan putokaz kroz filološke lavirinte jezika koji, pored kineskog, ima najdužu neprekinutu tradiciju pisanja. Ovoj studiji je u našem izdanju dodat i kratak članak „Grčka diglosija juče i danas“ koji rasvetljava fenomen novogrčke diglosije, čiji su koreni u vizantijskom nasleđu.

O Autoru

Robert Brauning (Robert Browning, 1914–1997) je rođen u Glazgovu gde je i studirao antičku i istoriju starog veka. Nakon istraživačkog i nastavničkog rada na Oksfordu i londonskom University College-u, godine 1965. postaje profesor antičke istorije na Birkbeck College-u Univerziteta u Londonu, gde ostaje do kraja svoje profesorske karijere 1981. Godine 1978. postaje član Britanske akademije. Bio je i član „Grupe istoričara komunističke partije“ i blizak prijatelj Erika Hobsbauma.

Robert Brauning je bio izuzetno plodan naučnik i među njegovim radovima valja izdvojiti monografije „The Byzantine Empire“ (1980), „Byzantium and Bulgaria. A Comparative Study Across the Early Medieval Frontier“ (1975), „The Emperor Julian“ (1976), „Church, State and Learning in Twelfth Century Byzantium“ (1981). Kod nas mu je prevedena studija „Srednjovekovni i savremeni grčki jezik“ (Karpos, 2005).