Akcija!
predavanja_o_vizantijskoj_knjizevnosti_min
predavanja_o_vizantijskoj_knjizevnosti

PREDAVANjA O VIZANTIJSKOJ KNjIŽEVNOSTI
Hans-Georg Bek • Siril Mango • Atanasios Kominis • Herbert Hunger

1,180.00 din 1,049.00 din

-11%

Malo je književnih tradicija, a posebno tako dugih kao što je vizantijska, koje su u moderno doba, ne samo na evropskom Zapadu, nego i na Istoku, izazivale više nesporazuma i osporavanja od vizantijske. Od nje se često očekivalo da dâ odgovore na pitanja koja ona sama sebi nije postavljala, da zadovolji novonastala očekivanja od književnosti koja nju nikad nisu zanimala. Kako prići tom ogromnom, složenom i često zbunjujućem književnom nasleđu, kako ga uopšte čitati? U zborniku „Predavanja o vizantijskoj književnosti“ neka od najvećih imena vizantinologije druge polovine 20. veka, pokušavaju savremenom čitaocu da daju smernice za postavljanje pravih pitanja, da ga ohrabre da preispita brojne predrasude koji su se sedimentirale poslednjih vekova, da mu ukažu na vrednosti tamo gde ih obično niko nije tražio i očekivao, rečju – pomažu mu da bolje razume vizantijskog učenog čoveka, bez obzira kakvim talentima raspolagao, u kontekstu složenog sistema pravila u kom je stvarao.
Činjenica da se zbornik, osim jednog teksta, sastoji od predavanja, čini ga komunikabilnijim, što u slučaju tema s kojim se izuzetno mali broj ljudi redovno sreće (vizantijska retorika, poezija i slično), nije od malog značaja.

Opis Proizvoda

Priredio: Dejan Aničić
Prevod: Kiveli Georgiu (engleski i novogrčki), Milana Babić (engleski), Dejan Acović (engleski) i Aleksa Petrović (novogrčki, katarevusa)
Stručna redaktura prevoda: Jelena Kapustina, Antonina Pantelić i Dejan Aničić
Broj strana: 140
Godina izdanja: 2019.
ISBN: 978-86-6435-127-0

Malo je književnih tradicija, a posebno tako dugih kao što je vizantijska, koje su u moderno doba, ne samo na evropskom Zapadu, nego i na Istoku, izazivale više nesporazuma i osporavanja od vizantijske. Od nje se često očekivalo da dâ odgovore na pitanja koja ona sama sebi nije postavljala, da zadovolji novonastala očekivanja od književnosti koja nju nikad nisu zanimala. Kako prići tom ogromnom, složenom i često zbunjujućem književnom nasleđu, kako ga uopšte čitati? U zborniku „Predavanja o vizantijskoj književnosti“ neka od najvećih imena vizantinologije druge polovine 20. veka, pokušavaju savremenom čitaocu da daju smernice za postavljanje pravih pitanja, da ga ohrabre da preispita brojne predrasude koji su se sedimentirale poslednjih vekova, da mu ukažu na vrednosti tamo gde ih obično niko nije tražio i očekivao, rečju – pomažu mu da bolje razume vizantijskog učenog čoveka, bez obzira kakvim talentima raspolagao, u kontekstu složenog sistema pravila u kom je stvarao.
Činjenica da se zbornik, osim jednog teksta, sastoji od predavanja, čini ga komunikabilnijim, što u slučaju tema s kojim se izuzetno mali broj ljudi redovno sreće (vizantijska retorika, poezija i slično), nije od malog značaja.

SADRŽAJ

1. Siril Mango
VIZANTINIZAM I
ROMANTIČNI HELENIZAM

2. Siril Mango
VIZANTIJSKA KNjIŽEVNOST
KAO KRIVO OGLEDALO

3. Hans-Georg Bek
RETORIKA VIZANTINACA
KAO IZRAZ VIZANTIJSKOG DUHA

4. Atanasios Kominis
DA LI JE BILO POEZIJE U VIZANTIJI?

5. Herbert Hunger
O IMITACIJI (ΜΊΜΙΣΗΣ) ANTIKE
U VIZANTIJSKOJ KNjIŽEVNOSTI