Posted on

Mišlin Milo

Mišlin Milo (Micheline Milot), kanadska sociološkinja religije i profesorka na Kvebeškom univerzitetu u Montrealu. Objavila je više studija o laicitetu, verskom pluralizmu i obrazovanju. Jedna je od upravnika Centra za etničke studije Univerziteta u Montrealu.