Posted on

Mirto Azina Hronidi

Mirto Azina Hronidi je rođena u Nikoziji 1961. godine. Završila je studije medicine na Univerzitetu u Bonu (Nemačka), nakon čega se specijalizovala za lekara opšte prakse. Sa šesnaest godina objavila je svoju prvu knjigu „Dnevnik 1974“ (1977), zatim su usledile „Patologija“ (1987) i „Rahila“ (1997). „Za njeno poslednje delo Eksperiment“ (2009) dobila je Evropsku nagradu za književnost 2010. godine, koje je ubrzo prevedeno na više evropskih jezika.