Posted on

Fransoa Dos

Fransoa Dos (François Dosse, 1950–) je francuski filozof istoričar ideja. Nakon doktorata s temom o školi Anala, posvetio se istraživanju francuske intelektualne istorije. Napisao je, između ostalog, više obimnih biografija: biografiju Pola Rikera („Paul Ricœur. Les sens d’une vie“, 1997), Deleza i Gatarija („Gilles Deleuze et Félix Guattari, biographie croisée“, 2007), a pre dve godine se pojavila i njegova biografija Kastorijadisa („Castoriadis. Une vie“). Profesor je intelektualne istorije na Institut Universitaire de Formation des Maîtres u Parizu. „Istorija strukturalizma I–II“ je ubrzo nakon objavljivanja u Francuskoj prevedena na nemački, engleski, italijanski, španski, portugalski, ali i na kineski, japanski i korejski jezik. Prošle godine je kod Galimara objavio dvotomnu „Sagu o francuskim intelektualcima, od 1944. do 1989. godine“.