Posted on

Rolan Bart

Rolan Bart (Roland Barthes) rođen je 12. novembra 1915. godine u Šerburu (Cherbourg) u Normandiji. Nije imao ni godinu dana kada je njegov otac, mornarički oficir, stradao u bici na Severnom moru. Majka Anrijeta (Henriette Binger), ćerka kolonijalnog činovnika i slavnog istraživača Afrike, Luja-Gustava Binžera (Louis-Gustave Binger), odlazi sa detetom prvo kod muževljeve porodice u jugozapadnu Francusku, a potom u Pariz. Porodica živi u nemaštini. Anrijetini roditelji jesu imućni, ali joj, nakon vanbračnog rađanja Rolanovog polubrata Mišela 1927. godine, uskraćuju svaku finansijsku pomoć. Anrijeta radi u knjigoveznici kako bi prehranila sinove. Tokom 1935–1943. Rolan Bart studira klasičnu filologiju na Univerzitetu Sorbona. Obolevši od tuberkuloze, provodi godine po lečilištima i biva oslobođen vojne službe. Bolest je preprečila put ka tradicionalnoj akademskoj karijeri, te više puta bezuspešno pokušava da doktorira. Godine 1947. odlazi da radi kao bibliotekar u Francuskom institutu u Bukureštu, a 1949. kao predavač na Egipatski univerzitet u Aleksandriji, gde upoznaje lingvistu Algirdasa Juliusa Greimasa. Bartovo debitantsko delo „Nulti stepen pisma“ („Le Degré zéro de lʼécriture“ 1953) ubrzo se pročulo kao manifest nove, radikalne kritike teksta, koja je uperena i protiv etabliranih akademskih praksi tumačenja. Godine 1957. u svojim „Mitologijama“ („Mythologies“) detaljnije razlaže primenjenu teoriju znakova. Od 1960. godine predaje na École pratique des hautes études, da bi ga tek 1976, na inicijativu Mišela Fukoa, pozvali da predaje na Katedri za semiologiju književnosti, osnovanoj za njega na uglednom Collège de France. Njegova najčitanija knjiga, „Fragmenti ljubavnog govora“ („Fragments dʼun discours amoureux“), izlazi 1977. godine. Majčina smrt ga iste godine baca u duboku depresiju. Umire 26. marta 1980. godine od posledica saobraćajnog udesa, u svojoj 64. godini.