Posted on

Martin Bernal

Martin Bernal (1937–2013) je rođen u Engleskoj. Školovao se na Kembridžu, a profesorsku karijeru će ostvariti u SAD. Bio je stručnjak za Kinu i modernu politiku, ali ono po čemu je u javnosti najviše poznat jeste njegovo delo o antičkoj Grčkoj. Tvrdio je da kulturni koreni grčke civilizacije ne potiču samo od indoevropskih osvajanja sa severa, već suštinski, što potvrđuju i antički autori, iz Egipta, istočnomediteranskih feničanskih gradova i zapadne Azije.
Svoje ideje je izneo u trilogiji koju je nazvao „Crna Atina“. Prvi tom, „Fabrikovanje antičke Grčke, 1785–1985“, objavljen 1987, preispituje dominantno akademsko znanje o istoriji Mediterana od bronzanog doba do klasičnog perioda. Knjiga je naišla na podeljene kritike, ali je izazvala šire interesovanje i prevedena je na devet jezika. Drugi tom „Arheološki i dokumentarni dokazi“ (1991) predstavlja kombinaciju tumačenja arheoloških materijala sa analizom mitova, kako bi se potkrepila istorijska rekonstrukcija trans-mediteranskih uticaja. Treći tom „Afroazijski koreni klasične civilizacije“ (2006) donosi nove dokaze iz komparativne lingvistike koji potkrepljuju njegovu tvrdnje.
„Crna Atina“ je jedno od najkontroverznijih dela u ovoj oblasti; osporavano i hvaljeno, bilo je predmet brojnih naučnih skupova i zbornika. „Crna Atina“ je u jednom uspela – ogolila je rasističke i političke motive u recepciji i vrednovanju stare Grčke u novijoj zapadnoevropskoj kulturi.