Posted on

Novo
1. Prilog kritici patrijarhalnog uma – Selija Amoros
2. Zašto feminizam? – Petra Mitić

PRILOG KRITICI PATRIJARHALNOG UMA – Selija Amoros – detaljnije ovde

ZAŠTO FEMINIZAM? – Feministička teorija i problem identiteta u sklopu kritičkih paradigmi savremenog doba – Petra Mitić – detaljnije ovde